Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για Σίτιση Ακαδ. Έτους 2024-25

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025,

από τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 έως και την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024.

Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για παροχή δωρεάν σίτισης, θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή (https://sitisi.ihu.gr/ ).

 Δικαιολογητικά που αποστέλλονται με email ή όποιο άλλο τρόπο, δεν γίνονται δεκτά. 

Πριν την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε να διαβάστε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για παροχή δωρεάν σίτισης σύμφωνα με την ηλεκτρονική εφαρμογή.

ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2024-2025

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης είναι οι γονείς και οι φοιτητές να έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο