Οδηγίες προς τους φοιτητές για την αξιολόγηση των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Οδηγίες προς τους φοιτητές για την αξιολόγηση των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) «Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας» και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δι.Πα.Ε για το Εαρινό εξάμηνο 2023-2024

 

Αγαπητές φοιτήτριες (-τες),

η αξιολόγηση των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου άρχισε και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024. Η αξιολόγηση είναι σημαντική διαδικασία για την αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών και η γνώμη σας έχει βαρύνουσα σημασία. Παρακαλούμε να λάβετε μέρος στην αξιολόγηση του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών αλλά και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής Εξωτερικής αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, οι διδάσκοντες θα πρέπει να αναρτήσουν στην πλατφόρμα διδασκαλίας-e-class του κάθε μαθήματος τους κωδικούς αξιολόγησης ώστε  η αξιολόγηση να γίνεται ασύγχρονα. 

 

Για την αξιολόγηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύνδεσμο https://modip.ihu.edu.gr/ με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και να επιλέξετε ένα κωδικό τυχαία από το αρχείο των κωδικών. Εάν ο κωδικός που επιλέξατε έχει χρησιμοποιηθεί ήδη, θα πρέπει να δοκιμάσετε άλλον. Η αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου γίνεται στον ίδιο σύνδεσμο.

Βασική επιθυμία των διδασκόντων του Τμήματος είναι η μαζική συμμετοχή σας ώστε να αντληθούν στοιχεία χρήσιμα για την αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών.

 

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την αξιολόγηση παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το συντονιστή της ΟΜΕΑ για το Π.Π.Σ, Λάμπρο Κοκοκύρη, Καθηγητή, στη διεύθυνση lamprosk@ihu.gr.

 

Για την ΟΜΕΑ
Λάμπρος Κοκοκύρης
Καθηγητής

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο