Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2024 .

Σε περίπτωση αλλαγών, αυτές θα αναγράφονται στην παραπάνω ιστοσελίδα. Σας επισημαίνουμε να μη συμβουλεύεστε εκδόσεις του προγράμματος εξετάσεων από εξωτερικές ιστοσελίδες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο