Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Δεκέμβριος 2023

Στις κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα επιτυχείς ήταν οι υποψήφιοι με Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης:

1261/2023

1219/2023

1216/2023

 

Οι υπόλοιποι αιτούντες δεν συγκέντρωσαν δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα (άριστα το 20) ή δεν προσήλθαν στις εξετάσεις, ενώ δεν έγιναν δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων με τους κάτωθι Αριθμούς Πρωτοκόλλου της αίτησης διότι δεν διαθέτουν Ειδικότητα με Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5), συναφή με αυτό του προγράμματος ΠΠΣ του Τμήματος:

1212/2023

1290/2023

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο