Μετεγγραφές για το Ακαδ. Έτος 2023-2024

Όσοι φοιτητές έχουν λάβει έγκριση από το Υπουργείο για μετεγγραφή στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ θα πρέπει να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά για να γίνει αρχικά ο έλεγχος νομιμότητας.

1) Εκτυπωμένη την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου. (μη ξεχάσετε να την υπογράψετε) και Όλα τα δικαιολογητικά που  αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως ώρες γραμματείας 10:00-12:00 από 23/11/2023 έως και 27/11/2023  είτε ταχυδρομικά , με courier

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου
Γραμματεία Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
57400 Σίνδος

 

Εάν δεν θέλετε να πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή σας προσκομίστε μια υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας και να το δηλώνετε.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο