Εκλογές εκπροσώπων φοιτητών: Επανάληψη ηλεκτρονικής κλήρωσης για το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας κος Σταύρος  Καλογιάννης, σε εφαρμογή της με αριθ. 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ5220 Β ́) ΚΥΑ, πρόκειται να διενεργήσει επαναληπτική ηλεκτρονική κλήρωση την ΠΕΜΠΤΗ 2/11/2023 και ώρα 9:00 μέσω συνδέσμου zoom, για την ανάδειξη τριμελούς Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Ο σύνδεσμος zoom είναι  https://zoom.us/j/98894208747

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο