ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

Τα μαθήματα για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023 ξεκινούν την Δευτέρα 20/2/2023 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σχετικά με την παρακολούθηση των εργαστηρίων και το διαχωρισμό των φοιτητών σε εργαστηριακές ομάδες θα ενημερωθείτε από τους αρμόδιους καθηγητές (π.χ μέσω e-class).

H δήλωση των μαθημάτων στην πλατφόρμα uniportal, για το Εαρινό εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 3/3/2023 έως 15/3/2023 (θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση). Επισημαίνουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι με τη δήλωση μαθημάτων στο Uniportal γίνεται αυτομάτως και η εγγραφή σας στο εαρινό εξάμηνο 2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο