Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 .

Σε περίπτωση αλλαγών, αυτές θα αναγράφονται στην παραπάνω ιστοσελίδα. Σας επισημαίνουμε να μη συμβουλεύεστε εκδόσεις του προγράμματος εξετάσεων από εξωτερικές ιστοσελίδες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο