Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης

 Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για πρακτική άσκηση στο εαρινό εξάμηνο 2020-21 να εγγραφούν στο eclass στο μάθημα «πρακτική άσκηση» και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο σχετικό πεδίο:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑ
  2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ PITHIA ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF (ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ)
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
  4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΖΩΣΗΣ ΠΑ

Όλα τα έγγραφα να κατατεθούν σε μορφή pdf

Απαραίτητη προϋπόθεση οι φοιτητές να οφείλουν μέχρι 8 μαθήματα και κανένα ειδικότητας με εξαίρεση το μάθημα διατροφική αγωγή – αγωγή υγείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για νοσοκομεία Θεσσαλονίκης δεν επικοινωνούν με τα νοσοκομεία αλλά πρέπει να γράψουν στις αιτήσεις τους τη σειρά προτίμησης στις επιλογές τους ώστε να δημιουργηθεί λίστα προτεραιότητας με βάση κριτήρια επίδοσης από τον παρακάτω πίνακα. Οι θέσεις για νοσοκομεία θα ενεργοποιηθούν όταν επιτραπεί η διαζωσης ΠΑ .

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για εσπα δε θα κάνουν τώρα αίτηση αλλά πρέπει να κάνουν αίτηση και να προσκομίσουν επίσης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (επίδοσης, κοινωνικά, εισοδηματικά) όταν ανακοινωθεί από το εσπα προθεσμία αιτήσεων.

Σημειώνουμε, ότι για το δημόσιο τομέα, θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένη θέση με αμοιβή (176,08€) και ασφάλιση για τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

 

1.Α. Eπίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (35%)

 

Μέσος όρος Y βαθμολογίας μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια

Y * 3,5

 

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35

Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 17,5

 

1.Β. Eπίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο (15%)

 

 

 

Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

Τυπικό Η’ (8ο) εξάμηνο ð 15

Θ’ (9ο) εξάμηνο ð 10

Ι’ (10ο) εξάμηνο ð 5

11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο ð 0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα (15%)

 

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

0 μαθήματα ð 15

1-2 μαθήματα ð 10

3-4 μαθήματα ð 5

5 και ανωτέρω μαθήματα ð 0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

65

 

 

 

Ανακοίνωση – Ενημέρωση για τους Φοιτητές που Ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική Άσκηση στο Εαρινό εξάμηνο 2020-21