Πλατφόρμα Εξετάσεων Σχολής Επιστημών Υγείας

Σας ενημερώνουμε ότι οι διαδικτυακές εξετάσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν μέσω της Πλατφόρμας Εξετάσεων Σχολής Επιστημών Υγείας.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού (όπως και σε webmail, pithia κτλ).

Οι φοιτητές θα πρέπει να φροντίσουν είναι εγγεγραμμένοι στα μαθήματα στα οποία πρόκειται να εξεταστούν πριν την εξέταση του μαθήματος. Η διαδικασία εγγραφής είναι παρόμοια με αυτή του e-CLASS / Moodle και περιγράφεται εδώ. Όσοι φοιτητές είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε μαθήματα από προηγούμενη εξεταστική περίοδο δε χρειάζεται να κάνουν κάποια περαιτέρω ενέργεια.

Τονίζεται ότι συμμετοχή στις δραστηριότητες της εξέτασης του μαθήματος για τη συγκεκριμένη εξεταστική (π.χ. ΚΟΥΙΖ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021) επιτρέπεται μόνο σε φοιτητές που:

  • παρευρίσκονται στην αίθουσα Zoom
  • έχουν ταυτοποιηθεί επιτυχώς μέσω (ακαδημαϊκής) ταυτότηας και
  • συμπεριλαμβάνονται στη λίστα συμμετεχόντων του μαθήματος στο σύστημα ΠΥΘΙΑ για τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο

Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος κατά τη διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων αλλά και αυτοματοποιημένος έλεγχος βάσει των αρχείων του συστήματος εξετάσεων, στο οποίο διατηρούνται λεπτομερή στοιχεία (logs) σχετικά με την πρόσβαση και την εξέταση στα επιμέρους μαθήματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο