Αναστολή Λειτουργίας Φοιτητικού Εστιατορίου

“Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι, σύμφωνα με την αρ.6/3-4-2020 απόφαση
της έκτακτης συνεδρίασης της Διοικούσας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η λειτουργία των
φοιτητικών εστιατορίων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

*ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ από τον Απρίλιο 2020. *Η έναρξη λειτουργίας των θα
εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας”.