Ανακοίνωση για το μάθημα Ανθρώπινο Μικροβίωμα

Το Μάθημα “Ανθρώπινο Μικροβίωμα” θα πραγματοποιείται στην Αίθουσα Zoom 2 κάθε Τρίτη και ώρα 15-17