Ανακοίνωση για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το μάθημα Φυσιολογία και Ανατομία του Ανθρώπου στο ωρολόγιο πρόγραμμα εκ παραδρομής δηλώθηκε την Τετάρτη 15-18 ενώ η σωστή ώρα διδασκαλίας είναι 9.00-12.00 την ίδια ημέρα, όπως έχει διορθωθεί στο πρόγραμμα.

Ακόμη, ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των εξαμήνων να ελέγχουν τακτικά την ιστοσελίδα (Ανακοινώσεις) για νέες ενημερώσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς κάποιες μικροτροποποιήσεις είναι ακόμη αναμενόμενο να υπάρξουν λόγω προσαρμογής στο νέο πρόγραμμα σπουδών.