Παρουσίαση Πτυχιακών Εργασιών

Οι παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας θα γίνουν στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2020.

Θα ακολουθήσει κατάσταση παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών.

Στο  Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας Θα ανακοινωθούν σύντομα άλλες ημερομηνίες  παρουσιάσεων πτυχιακών εργασιών.