Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση Εαρ. 2020

Οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο εαρινό εξάμηνο 2020 θα γίνονται από 12-02-2020 έως 26/02/2020 στο γραφείο ΠΑ του Τμήματος  (Ισόγειο  παλαιού κτιρίου- Εργαστήριο Πληροφορικής) Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 10 – 2. 

Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση στο Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-20

Νέα Αίτηση Πρακτικής Άσκησης