Νέα ανακοίνωση για το Μάθημα Διατροφή στην Ενήλικη & Υπερήλικη Ζωή (Εργαστήριο)

Λόγω αλλαγής στο ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου, η ανακοίνωση διαμορφώνεται ως εξής :

Όλοι οι Φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Εργαστηριακό μάθημα, θα επιλέξουν ένα από τα ακόλουθα εργαστηριακά Τμήματα :

– Τετάρτη: 08-11  και 11-14

– Τρίτη : 08-11  και 11-14

Όλοι οι φοιτητές που οφείλουν την γραπτή εξέταση, θα δηλώσουν το Τμήμα της Τρίτης 14-17. Αυτό το Τμήμα θα δηλώσουν επίσης και οι των παλαιοτέρων εξαμήνων που δεν παρακολούθησαν επαρκώς όλα τα εργαστηριακά μαθήματα (δηλαδή οφείλουν την παρακολούθηση κάποιων εργαστηρίων).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν τα 4 πρωινά Τμήματα καλυφθούν, οι επιπλέον φοιτητές που θα παρακολουθήσουν για πρώτη φορά το εργαστήριο, θα δηλώσουν το όνομά τους στο απογευματινό Τμήμα της Τρίτης και στην πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιήσουμε πριν την έναρξη των μαθημάτων (δες νέα ανακοίνωση στο Moodle),  θα κατανεμηθούν ισομερώς στα 4 πρωινά Τμήματα της Τρίτης και Τετάρτης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο