Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διατροφή (NISLAB)

Το εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διατροφή (Nutrition Information Systems Laboratory – NISLAB) είναι θεσμοθετημένο εργαστήριο του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 4189/29-09-2020) . Αντικείμενο του εργαστηρόυ είναι η διεπιστημονική μελέτη των εφαρμογών και επιπτώσεων των Πληροφοριακών Συστημάτων στις Επιστήμες Διατροφής και τη Διαιτολογία. Το εργαστήριο μελετά τις τελευταίες ερευνητικές τάσεις στο χώρο όπως:

  • η Προσωποποιημένη Διατροφή (Personalised Nutrition)
  • η χρήση Αισθητήρων (Sensors) για τη βελτίωση και παρακολούθηση (monitoring) της Διατροφής, Άσκησης και της Ποιότητας Ζωής (Big Data for Life Logging, the Quantified Self movement)
  • η Διατροφική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων και Πολυμέσων
  • η χρήση λογισμικών, τεχνολογιών Ιστού, και Social Media στη Διατροφή
  • η αξιοποίηση των τεχνολογιών Ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health) στη Διατροφή (φάκελος ασθενούς, medical and food/nutrition databases)

Ο ιδιαίτερος, διεπιστημονικός χαρακτήρας του εργαστηρίου (συνδυασμός επιστημόνων με γνωστικά αντικείμενα και ερευνητικά ενδιαφέροντα σε Πληροφορική, Διατροφή, Άσκηση και Επιστήμες Υγείας) δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό και την πληθώρα εξωτερικών συνεργατών του εργαστηρίου να μελετήσουν και να προάγουν από μοναδική σκοπιά τον ταχύτατα αναδυόμενο ερευνητικό χώρο της εφαρμογής των τεχνολογιών της Πληροφορίας & Τηλεπικοινωνιών (ICT – Information & Communication Technologies) στη Διατροφή.

Τα μέλη του εργαστηρίου συνεργάζονται σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε ερευνητικές ομάδες όπου μελετάται διεπιστημονικά η χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διατροφή, είτε μέσω λογισμικού (mobile applications for personalized nutrition, intervention via social networks, innovative food frequency / 24h recall questionnaires, κλπ.), είτε μέσω υλικού (αισθητήρες για την καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας, αισθητήρες κινητών τηλεφώνων, κλπ.). Εκτός από το υψηλό επιστημονικό επίπεδο στα γνωστικά αυτά αντικείμενα, τα μέλη διαθέτουν πάνω από 15 έτη εμπειρίας στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση τόσο διεθνών όσο και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων στο χώρο.

Το εργαστήριο σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί υπολογιστικές δομές και λογισμικό για τις ανάγκες των ερευνητικών του δραστηριοτήτων αλλά και για τις ανάγκες του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας καθώς και της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας.

Για να μάθετε περισσότερα για το εργαστήριο και την ερευνητική του δραστηριότητα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο