Δηλώσεις Μαθημάτων για το Χειμ. Εξάμηνο 19-20

Οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20, θα γίνουν ηλεκτρονικά και ξεκινούν την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 ως και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

  • Α Ομάδα Παρασκευή  11 Οκτωβρίου  από τις 8.00 π.μ. ως  τις 17.00
  • Β Ομάδα Παρασκευή 11 Οκτωβρίου από τις 17.01 ως Σαββάτο  12 Οκτωβρίου 10.00 πμ
  • Γ Ομάδα Σαββάτο 12 Οκτωβρίου από τις 10.01 π.μ. ως τις 22.00
  • Δ Ομάδα Σαββάτο 12 Οκτωβρίου από τις 22.01 ως  Κυριακή 13 Οκτωβρίου 24.00

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των μαθημάτων ΧΕ 2019-20 (εκτός των νεοεισαγομένων Α’ ετών), θα γίνουν ηλεκτρονικά με τον κωδικό του φοιτητή στο ΠΥΘΙΑ, από Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, ως Κυριακή 13 Οκτωβρίου (σύμφωνα με πρόγραμμα – 4 ομάδες). Το σύστημα παραμένει ανοιχτό όλο το 24ωρο.

Α. Οι φοιτητές από το 1ο έως το 8ο εξάμηνο, θα πρέπει να συμπεριλάβουν υποχρεωτικά στη δήλωσή τους όλα τα μαθήματα για τα οποία θα εξετασθούν στην Α’ (Φεβρουαρίου) και Β’ (Σεπτεμβρίου) εξεταστική του ΧΕ 2019-20. (ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΗ)

 Β. Οι φοιτητές από το 9ο εξάμηνο και πάνω, οι οποίοι ΜΟΝΟΝ αυτοί δικαιούνται εμβόλιμη εξεταστική, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν εκ νέου ΟΛΑ τα οφειλόμενα μαθήματά τους (ΧΕ και ΕΕ), για να μπορέσουν να εξεταστούν τον Φεβρουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο του 2019-20.

 ΒΑΘΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΔΕ ΘΑ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ.

 Από το 1ο μέχρι και το 7ο εξάμηνο => έως 36 διδ. μονάδες

 Στο 8ο εξάμηνο                           => έως 48 διδ. μονάδες

 Από το 9ο εξάμηνο και πάνω         => απεριόριστες διδ. μονάδες

 Από το 9ο εξάμηνο και πάνω         => σπάνε οι αλυσίδες για τους φοιτητές που έχουν 90 και πάνω διδ. μονάδες στο σύνολο των περασμένων μαθημάτων τους.

Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων Χειμ. Εξ. 2019-2010

Τα Θεωρητικά μαθήματα για το Χειμ. Εξάμηνο 2019-20 θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 07-10-2019

Τα εργαστηριακά μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 14-10-2019 μετά τις δηλώσεις μαθημάτων (θα υπάρξει ανακοίνωση για τις δηλώσεις)

Νέα ανακοίνωση για το Μάθημα Διατροφή στην Ενήλικη & Υπερήλικη Ζωή (Εργαστήριο)

Λόγω αλλαγής στο ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου, η ανακοίνωση διαμορφώνεται ως εξής :

Όλοι οι Φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Εργαστηριακό μάθημα, θα επιλέξουν ένα από τα ακόλουθα εργαστηριακά Τμήματα :

– Τετάρτη: 08-11  και 11-14

– Τρίτη : 08-11  και 11-14

Όλοι οι φοιτητές που οφείλουν την γραπτή εξέταση, θα δηλώσουν το Τμήμα της Τρίτης 14-17. Αυτό το Τμήμα θα δηλώσουν επίσης και οι των παλαιοτέρων εξαμήνων που δεν παρακολούθησαν επαρκώς όλα τα εργαστηριακά μαθήματα (δηλαδή οφείλουν την παρακολούθηση κάποιων εργαστηρίων).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν τα 4 πρωινά Τμήματα καλυφθούν, οι επιπλέον φοιτητές που θα παρακολουθήσουν για πρώτη φορά το εργαστήριο, θα δηλώσουν το όνομά τους στο απογευματινό Τμήμα της Τρίτης και στην πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιήσουμε πριν την έναρξη των μαθημάτων (δες νέα ανακοίνωση στο Moodle),  θα κατανεμηθούν ισομερώς στα 4 πρωινά Τμήματα της Τρίτης και Τετάρτης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο