ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ

Κωδικός Μαθήματος 277-190606
Εξάμηνο 6
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Στο μάθημα παρέχονται βασικές γνώσεις του ανθρώπινου μικροβιώματος. Με το πέρας της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την ποικιλομορφία του ανθρώπινου μικροβιώματος και το ρόλο του στην υγεία και την ασθένεια.

Γενικές ικανότητες

1. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
2. Λήψη αποφάσεων.
3. Αυτόνομη εργασία.
4. Ομαδική εργασία
5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
6. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Φυσιολογικές αλληλεπιδράσεις ανθρώπου – μικροβίων. Ευεργετικές αλληλεπιδράσεις, παθογονικότητα και μολυσματικότητα. Μικροβίωμα του δέρματος, της στοματικής κοιλότητας, του γαστρεντερικού σωλήνα, των βλεννογόνων ιστών. Χρήση μικροοργανισμών ως θεραπευτική αγωγή. Παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη: Ηλικία, γενετική σύσταση, στρες, διατροφή. Αλληλεπίδραση διατροφής και μικροβιώματος. Προβιοτικά – Πρεβιοτικά.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας.
Χρήση διαδικτύου (e-class).

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 13
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 90

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν  αυστηρά τυποποιημένες ερωτήσεις, όπως:
• ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών,
• ακροστιχίδες, αντιστοίχησης
• ερωτήσεις σωστού-λάθους
• συμπλήρωση κενών, εντοπισμού και διόρθωσης λάθους

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. BROCK ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: 1η  Έκδοση/2018. Michael T. Madigan, John M. Martinko, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, David A. Stahl. Εκδόσεις ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ. ISBN: 978-960-524-523-8. Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 77106995
2. Gut Microbiota: Interactive Effects on Nutrition and Health. 1st Edition 2018. Edward Ishiguro Natasha Haskey Kristina Campbell. Academic Press. eBook ISBN: 9780128105429. DOI https://doi.org/10.1016/C2016-0-00072-4

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. The NIH Human Microbiome Project (NHGRI): http://www.hmpdacc.org and http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792171
2. Human Genome 10th Anniversary: Digging Deep into the Microbiome:
https://www.sciencemag.org/content/331/6020/1008.summary
3. The Microbiome and Autoimmune Disease:
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23370376
4. Family Ties: Taking on the intricacies of the gut microbiome, UW Medicine Center for Intestinal Microbiome Research:
 http://depts.washington.edu/givemed/magazine/2013/10/report-to-donors-2012-2013/

Μετάβαση στο περιεχόμενο