Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Δεκέμβριος 2023

Στις κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα επιτυχείς ήταν οι υποψήφιοι με Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης:

1261/2023

1219/2023

1216/2023

 

Οι υπόλοιποι αιτούντες δεν συγκέντρωσαν δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα (άριστα το 20) ή δεν προσήλθαν στις εξετάσεις, ενώ δεν έγιναν δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων με τους κάτωθι Αριθμούς Πρωτοκόλλου της αίτησης διότι δεν διαθέτουν Ειδικότητα με Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5), συναφή με αυτό του προγράμματος ΠΠΣ του Τμήματος:

1212/2023

1290/2023

 

Δικαιολογητικά για Ολοκλήρωση Μετεγγραφών για το Ακ. Έτος 2023-24

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου  της Ελλάδος.  Για να ολοκληρωθεί η έγγραφή ( από μετεγγραφή) στο Τμήμα  θα πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση Εγγραφής (Αριθ. Πρωτοκόλλου και Αριθμ. Μητρώου δεν  συμπληρώνονται, επίσης  δεν χρειάζεται θεώρηση) ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

2. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση ( επικυρωμένη ή μέσω gov) ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

3. Βεβαίωση Διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης

4. Φωτοτυπία του Απολυτηρίου Λυκείου ( δεν απαιτείται επικύρωση)

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

6.  Οποιοδήποτε επίσημο έντυπο όπου είναι εκτυπωμένο το ΑΜΚΑ. ( πχ. βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ).

7. Οποιοδήποτε επίσημο έντυπο όπου είναι εκτυπωμένο ΑΦΜ

8. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες).

9. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ): Πιστοποιητικό Γεννήσεως, στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων (Μπορείτε να το εκδόσετε και μέσω gov.gr) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

10. (ΜΟΝΟ για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης): Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Έβρου, Ροδόπης ή Ξάνθης

 

 Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε :

1)Αυτοπροσώπως (στη Γραμματεία καθημερινά τις ώρες 10.00 π.μ. – 12.00). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής στα έγγραφα.

2) Μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (ώρες Γραμματείας 10.00π.μ – 12.00)

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή διευκρίνιση, παρακαλούνται οι φοιτητές να επιλέγουν όχι την τηλεφωνική επικοινωνία αλλά την αποστολή 

ηλεκτρονικού  μηνύματος στο info@nutr.ihu.gr,   καθώς είναι αδύνατη η ανταπόκριση σε συνεχή τηλεφωνήματα.

 

ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Λειτουργία Γραμματείας στις 30/11/2023

Την Πέμπτη 30/11/2023 στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας θα παραμείνει κλειστή η θυρίδα εξυπηρέτησης των φοιτητών και το τηλέφωνο επικοινωνίας για φοιτητικά θέματα λόγω ασθένειας της αρμόδιας υπαλλήλου.

Αιτήσεις και ερωτήματα μπορούν να κατατίθενται με ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Μετεγγραφές για το Ακαδ. Έτος 2023-2024

Όσοι φοιτητές έχουν λάβει έγκριση από το Υπουργείο για μετεγγραφή στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙΠΑΕ θα πρέπει να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά για να γίνει αρχικά ο έλεγχος νομιμότητας.

1) Εκτυπωμένη την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου. (μη ξεχάσετε να την υπογράψετε) και Όλα τα δικαιολογητικά που  αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως ώρες γραμματείας 10:00-12:00 από 23/11/2023 έως και 27/11/2023  είτε ταχυδρομικά , με courier

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου
Γραμματεία Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
57400 Σίνδος

 

Εάν δεν θέλετε να πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή σας προσκομίστε μια υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας και να το δηλώνετε.

 

Λειτουργία Γραμματείας

Σήμερα Πέμπτη 23/11/2023 στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας θα παραμείνει κλειστή η θυρίδα εξυπηρέτησης των φοιτητών και το τηλέφωνο επικοινωνίας για φοιτητικά θέματα λόγω ασθένειας της αρμόδιας υπαλλήλου.

Αιτήσεις και ερωτήματα μπορούν να κατατίθενται με ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων ΠΑ με ΕΣΠΑ ΧΕ 2023-24

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Διαπιστωτική Πράξη μη Διενέργειας Εκλογών Ανάδειξης Εκπροσώπων Φοιτητών

ΔΙΑΠΙΣTΩTΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ , ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ1-1-2024 εως 31-12-20

Μετάβαση στο περιεχόμενο