ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσοι από τους φοιτητές εκπονούν ήδη ή πρόκειται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία να μεριμνήσουν ώστε:

  1. Να στείλουν στη Γραμματεία έντυπο δήλωσης ανάληψης πτυχιακής εργασίας υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο/η καθηγητή /τρια και τον ίδιο τον φοιτητή (   εάν ήδη δεν το έχουν κάνει ). Το θέμα θα είναι ευκρινώς γραμμένο και στα Αγγλικά και ελληνικά .
  2. Να κάνουν μέσω uniportal τη δήλωση της πτυχιακής Σε περίπτωση που δεν δίνεται ως επιλογή να στείλουν mail στη Γραμματεία

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Από την δήλωση ανάληψης μέχρι και την παρουσίαση της πτυχιακής θα πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο

Μετάβαση στο περιεχόμενο