Αίτηση για χορήγηση πτυχίου

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις του προς το Τμήμα (π.χ. μαθήματα, Πρακτική Άσκηση, κτλ) για να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι και να συμμετάσχουν στην επικείμενη Ορκωμοσία, θα πρέπει απαραίτητα να κάνουν αίτηση για χορήγηση πτυχίου (το σχετικό έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα) την οποία θα αποστείλουν στην Γραμματεία του Τμήματος έως τις 20/3/2024. (Θέμα του μαιλ: Αίτηση για χορήγηση Πτυχίου).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να καταστείτε πτυχιούχοι (Οδηγίες για την Χορήγηση Πτυχίου).

Μετάβαση στο περιεχόμενο