Ανακοίνωση για ΠΑ σε Νοσοκομεία

Oι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την ΠΑ σε νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θα κάνουν τις αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 27/09/2020  ώστε να δημιουργηθεί λίστα προτεραιότητας με βάση μόνο τα κριτήρια επίδοσης από τον παρακάτω πίνακα.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από την αναλυτική βαθμολογία (και τα στοιχεία φοιτητή) που μόνος του ο φοιτητής θα εκτυπώσει από το λογαριασμό του στο uniportal (όχι στη γραμματεία) και μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας με ονοματεπώνυμο στην πίσω πλευρά. Oι υποψήφιοι ασκούμενοι οφείλουν να εγγραφούν  στο eclass στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Παρακαλούμε στην αίτησή σας να είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστα τα τηλέφωνα και email σας.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

 

1.Α. Eπίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (35%)

 

Μέσος όρος Y βαθμολογίας μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια

Y * 3,5

 

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35

Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 17,5

 

1.Β. Eπίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο (15%)

 

 

 

Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

Τυπικό Η’ (8ο) εξάμηνο =15

Θ’ (9ο) εξάμηνο = 10

Ι’ (10ο) εξάμηνο = 5

11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο = 0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα (15%)

 

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

0 μαθήματα = 15

1-2 μαθήματα = 10

3-4 μαθήματα = 5

5 και ανωτέρω μαθήματα = 0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

65

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο