Νέο Φοιτητολογιο και Πρόσβαση Φοιτητών στο Uniportal

 Αγαπητοί μας φοιτητές σας ενημερώνουμε ότι το νέο φοιτητολόγιο που αντικατέστησε το ΠΥΘΙΑ. είναι προσβάσιμο στο παρακάτω link: https://uniportal.ihu.gr.

 Το ΠΥΘΙΑ δεν λειτουργεί πλέον και οι κωδικοί που είχατε δεν είναι σε ισχύ.

Στον ιστότοπο http://noc.the.ihu.gr/unitron/ υπάρχουν αναρτημένα εκπαιδευτικά βίντεο και οδηγίες για το νέο φοιτητολόγιο για τους φοιτητές.

Η πρόσβαση θα γίνεται με το username που παραμένει το ίδιο και password που χρησιμοποιούσατε για τον ΕΥΔΟΞΟ. Η Γραμματεία δεν έχει τους κωδικούς του UREGISTER ή του ΕΥΔΟΞΟΥ σας. Στην περίπτωση που δεν θυμάστε το password του ΕΥΔΟΞΟΥ  και  έχετε δυσκολία στην πρόσβαση στο uniportal ( κυρίως φοιτητές παλαιών εξαμήνων ) να απευθυνθείτε στο κέντρο Δικτύου του ΔΙΠΑΕ με mail στο noc@the.ihu.gr.

 Το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων μπορείτε να το λύσετε μόνοι σας, με λίγη προσπάθεια εάν όμως αυτό καταστεί αδύνατο μπορείτε να επισκεφθείτε την ενημερωμένη σελίδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (NOC) https://noc.the.ihu.gr

Στην σελίδα αυτή εκτός από οδηγίες πρόσβασης στο νέο φοιτητολόγιο,  υπάρχουν οδηγίες και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες  (eduroam, openvpn, owncloud, webmail, Ψηφιακής Υπογραφή, SSL πιστοποιητικά για τις ιστοσελίδες)

Οι φοιτητές ( κυρίως παλαιοτέρων ετών ) που δεν είχαν ενεργοποιήσει ποτέ λογαριασμό στο uregister.ihu.gr θα πρέπει να στέλνουν τα στοιχεία τους (ΑΦΜ,ΑΜΚΑ,ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ, E-MAIL ,ΚΙΝΗΤΟ) στο mail της γραμματείας info@ nutr.ihu.gr για να καταχωρηθούν στις καρτέλες τους ώστε να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν λογαριασμό στο uregister.ihu.gr να αποκτήσουν κωδικό ώστε να μπορούν στη συνέχεια να εισέλθουν στο νέο φοιτητολόγιο https://uniportal.ihu.gr

Από τη Γραμματεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο