Έναρξη δηλώσεων Μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ Εξ. 21-22 στο UNIPORTAL

Οι δηλώσεις των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από Παρασκευή 8/4/2022 έως Πέμπτη 14/04/2021.

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των φοιτητών στα ακόλουθα:
1) Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και στην παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Μετά την δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα UNIPORTAL παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Κρατήστε αντίγραφο στο αρχείο σας.

2) Τη δήλωση μαθημάτων των φοιτητών που έχουν κάνει την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα Σπουδών για πτυχίο ΠΕ του ΔΙΠΑΕ το Εαρινό εξάμηνο 2022, θα την κάνει η Γραμματεία. Οι φοιτητές (όσοι δεν το έχουν κάνει) θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την σχετική αίτηση στο e-mail της Γραμματείας. Παρακαλείστε στην αίτηση να αναφέρετε μόνον τα ονόματα των μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου που πρόκειται να παρακολουθήσετε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο