Υπενθύμιση σχετικά με την Είσοδο στην Πλατφόρμα edupass

Παρακαλούνται θερμά όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΔΙ.ΠΑ.Ε, να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ στη διαδικασία δήλωσής τους στην ειδική πλατφόρμα Edupass https://edupass.gov.gr/ σύμφωνα με την υπ. αρ. 124068/ΓΔ4/01-10-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4558/Β/01-10-2021) καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διά ζώσης παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων.

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΙ.ΠΑ.Ε (τακτικοί καθηγητές, έκτακτο διδακτικό προσωπικό, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό) που μέχρι σήμερα δεν έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα edupass να το πράξουν άμεσα σύμφωνα με τα οριζόμενα για τη συμμετοχή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία δηλώνοντας τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα edupass στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://edupass.gov.gr/

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων Covid-19 και για την καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση, σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής με φυσική παρουσία στους χώρους του πανεπιστημίου, επισημαίνεται ότι, δεν αρκεί η υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρμα « edupass.gov.gr », αλλά θα πρέπει οι μετέχοντες στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία να φέρουν αποδεικτικό ότι πληρούν μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, της 119847|ΓΔ6|23-09-2021 ΚΥΑ.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS