Έναρξη διαλέξεων της θεωρίας του μαθήματος ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1

Οι διαλέξεις της θεωρίας του μαθήματος ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1, θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 11/11/2021.
Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στην αίθουσα ΖΟΟΜ 1, 11/11/2021 και ώρα 18.00μμ – 21.00μμ, με διδάσκουσα την κ.  Θ. Καραγκιόζογλου, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων.