Ενημέρωση για την Λειτουργία της Γραμματείας

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ασθένειας της διοικητικής υπαλλήλου της Γραμματείας σήμερα 13-7-2021 η Γραμματεία του τμήματος θα παραμείνει κλειστή,

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας