Παράταση διανομής Συγγραμμάτων

Η κατ’ οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.
(βλέπε σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2020.pdf).