Προσκλήση για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μπορούν να κάνουν αίτηση για υποψηφιότητα εγγραφής στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης). Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ).

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο