Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Οι δηλώσεις των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από Τετάρτη 7/4/2021 έως Τετάρτη  14/04/2021. Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των φοιτητών στα ακόλουθα:

  • Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις καθώς και στην  παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Μετά την δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα ΠΥΘΙΑ παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Κρατήστε αντίγραφο στο αρχείο σας.
  • Οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) που παρακολουθούν (Παλαιό ΠΠΣ ένταξη πριν το 2019, ΝΕΟ ΠΠΣ ένταξη μετά το 2019). Πληροφορίες για τα μαθήματα των 2 ΠΠΣ δίδονται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (Οδηγός Μετάβασης στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ihu.gr)).
  • Τη δήλωση μαθημάτων των φοιτητών που έχουν κάνει την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα Σπουδών για πτυχίο ΠΕ του ΔΙΠΑΕ το Εαρινό εξάμηνο 2021, θα την κάνει η Γραμματεία. Οι φοιτητές θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την σχετική αίτηση (Αιτήσεις / Βεβαίωσεις – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ihu.gr)) στο e-mail της Γραμματείας. Παρακαλείστε στην αίτηση να αναφέρετε μόνον τα ονομάτων των μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου που πρόκειται να παρακολουθήσετε.