Ενεργοποίηση κωδικών των φοιτητών από μετεγγραφή

Οι φοιτητές, των οποίων έγινε δεκτή η μετεγγραφή στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκης και έχουν παραλάβει τους κωδικούς τους από την Γραμματεία, μπορούν να μπουν στο uregister προκειμένου να τους ενεργοποιήσουν.

Εκ της Γραμματείας