Ενεργοποίηση κωδικών των φοιτητών από μετεγγραφή

Οι φοιτητές, των οποίων έγινε δεκτή η μετεγγραφή στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκης και έχουν παραλάβει τους κωδικούς τους από την Γραμματεία, μπορούν να μπουν στο uregister προκειμένου να τους ενεργοποιήσουν.

Εκ της Γραμματείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο