Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 – Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 έχει ως ακολούθως:

  • Έναρξη μαθημάτων: 22/02/2021, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.
  • Δηλώσεις μαθημάτων: 01/03/2021 έως 08/03/2021. Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι η δήλωση μαθημάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΠΥΘΙΑ. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΔΙΠΑΕ (άρθρο 21, παρ. 5) η δήλωση μαθημάτων των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο αποτελεί απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου ο φοιτητής να έχει ενεργό παρουσία στο Ίδρυμα. Φοιτητές που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου για τα μαθήματα αυτά και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν παρά ταύτα βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρίζεται σε καμία εξεταστική περίοδο.
  • Λήξη μαθημάτων: 04/06/2021
  • Εξετάσεις Εργαστηρίων (αναπληρώσεις μαθημάτων): 07/06/2021 έως 11/06/2021
  • Εξεταστική περίοδος Α Εαρινό (3 εβδομάδες): 14/06/2021 έως 05/07/2021