Δήλωση μαθημάτων – Αλυσίδες

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που αδυνατείτε να δηλώσετε κάποιο μάθημα επειδή αυτό εξαρτάται από προηγούμενο μάθημα (“αλυσίδα”) στο οποίο έχετε επιβεβαιωμένα εξεταστεί επιτυχώς αλλά ο βαθμός του δεν εμφανίζεται στο σύστημα, μπορείτε να αποστείλετε αίτηση στη γραμματεία του τμήματος μέσω e-mail όπου θα αναφέρετε:

  • Το μάθημα το οποίο επιθυμείτε να δηλώσετε
  • Το όνομα και το βαθμό του προαπαιτούμενου μαθήματος

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο