Μάθημα Επιχειρηματικότητα

Το μάθημα Επιχειρηματικότητα του Ε εξαμήνου ΔΕΝ θα διδαχθεί το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Όσοι φοιτητές το δήλωσαν παρακαλούνται να προβούν σε διορθωτική δήλωση μαθημάτων, επιλέγοντας κάποιο άλλο μάθημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο