Έναρξη εργαστηριακών μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε οτι η έναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί κατοπιν συνεννόησης με τους εκάστοτε διδάσκοντες. 

Παρακολουθείτε τους χώρους κάθε μαθήματος (Moodle / e-CLASS) καθώς και τις θεωρητικές διαλέξεις για περισσότερες πληροφορίες.

(η παραπάνω ανακοίνωση δεν αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές – περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα του πρώτου έτους θα δοθούν στην ενημερωτική συνάντηση)