Ωρολόγιο πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου / Διευκρινίσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η πρώτη έκδοση του προγράμματος διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021:

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση αλλαγών, αυτές θα σημειώνονται στο παραπάνω link, κάτω από την επικεφαλίδα “Τελευταία Ανανέωση”

Επίσης, διευκρινίζονται τα παρακάτω (δεν αφορούν τους πρωτοετείς φοιτητές):

  • Έναρξη θεωρητικού μέρους μαθημάτων: Δευτέρα 5/10 – πλήρως διαδικτυακά, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Έναρξη εργαστηριακού μέρους μαθημάτων: Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων – θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα
  • Για τη διαδικασία διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων θα ενημερωθείτε από τους εκάστοτε διδάσκοντες
  • Οι σύνδεσμοι για τις αίθουσες Zoom έχουν αλλάξει και βρίσκονται, όπως και πριν, στο e-CLASS
  • Αυτό το εξάμηνο, τo e-CLASS θα αντικαταστήσει σταδιακά το moodle.teithe.gr όσον αφορά την ενημέρωση και το διαμοιρασμό υλικού για κάθε μάθημα – περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε από τον κάθε διδάσκοντα

Για τους πρωτοετείς φοιτητές: