Στεγαστικό Επίδομα 2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έκαναν αίτηση για ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2020  και δεν έστειλαν δικαιολογητικά  ενώ όφειλαν, να τα στείλουν ταχυδρομικώς μαζί με την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι εκκρεμείς αιτήσεις θα απορριφθούν.