Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση και πτυχίο ΠΕ

Οι φοιτητές που το Εαρινό Εξάμηνο του 2019-2020, είχαν δικαίωμα για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης και, λόγω Κορωνοϊού, είτε καθυστέρησαν την έναρξη της Πρακτικής τους Άσκησης, είτε θα ξεκινήσουν την Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, μπορούν κατ’ εξαίρεση να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για παρακολούθηση των επιπλέον μαθημάτων για λήψη πτυχίου ΠΕ του ΔΙΠΑΕ.