Παράταση Υποβολής Αίτησης για το Στεγαστικό Επίδομα 2020

Σύμφωνα με το από 29-7-2020  Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς διευκόλυνση 
των δικαιούχων που δεν υπέβαλλαν αίτηση ή δεν την *οριστικοποίησαν* 
για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος έως τις 29-7-2020, το 
σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου την υποβολή αιτημάτων κατά το χρονικό 
διάστημα από την *Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020* έως και την *Παρασκευή 
28 Αυγούστου 2020*