Λειτουργία των Ακαδημαϊκών & Υπηρεσιακών Μονάδων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

«Σύμφωνα με την αριθμ. 20/08-07-2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ οι Διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές από 03-08-2020 έως και 14-08-2020».