Συμμετοχή στις εξετάσεις / Εγγραφή στην Πλάτφόρμα Εξετάσεων Σχολής Επιστημών Υγείας

Οι φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε εξεταζόμενο μάθημα της εξεταστικής περιόδου Α’ ΕΑΡ 2019-2020  θα πρέπει να:

  1. Πραγματοποιήσουν είσοδο στην Πλατφόρμα Εξετάσεων της ΣΕΥ (https://exams-minutr.the.ihu.gr/) χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (συνήθως της μορφής dndXXXX / password) 
  2. Εισάγουν κάποια σύντομα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, e-mail) στην πλατφόρμα. Στο πεδίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μη-ιδρυματικό e-mail.
  3. Εγγραφούν στα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν (αυτό-εγγραφή).

Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία της εξέτασης θα δοθούν από τους υπέυθυνους διδάσκοντες κάθε μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή στα μαθήματα της πλατφόρμας εξετάσεων ειναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως δηλώσεως του μαθήματος στο σύστημα ΠΥΘΙΑ. Σας υπενθυμίζουμε οτι ισχύουν οι κανόνες συμμετοχής όπως ανακοινώθηκαν σε προηγούμενη ανάρτηση.

Για συγκεκριμένα μαθήματα που εξετάζονται με εργασίες δεν ειναι υποχρεωτική η εγγραφή αν, σε συννενόηση με το διδάσκοντα, οι εργασίες παραδοθούν (ή έχουν ήδη παραδοθεί) εκτός της Πλατφόρμας Εξετάσεων.

Σημείωση: Οι εγγραφές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και Τετάρτη 17/6/2020, 22:00.