Μάθημα Οργανική Χημεία

Η θεωρία του μαθήματος της Οργανικής Χημείας ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25-5-2020, λόγω Συνέλευσης του Τμήματος. Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 01-06-2020, την ίδια ώρα και στην αίθουσα Zoom 1.