Ανακοίνωση για Επανεκκίνηση της ΠΑ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1699 τΒ’ της 5/5/2020, οι φοιτητές που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την ΠΑ του χειμερινού εξαμήνου του 2019-20 αλλά και εκείνοι που θα εκπονήσουν την ΠΑ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2020, μπορούν να ξεκινήσουν την ΠΑ από τις 11/5/2020, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι φοιτητές που εκπονούν ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, των οποίων η ΠΑ θα ξεκινήσει μετά/ή  την 1/6/2020 και μετά από προηγούμενη συνεννόηση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς ακριβώς θα ανανεωθούν-τροποποιηθούν οι συμβάσεις με τις οποίες οι φοιτητές θα επιστρέψουν στους φορείς, αλλά και κάποια άλλα διαδικαστικά θέματα,

ΑΠΟΦΑΖΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ κανένας φοιτητής στην ΠΑ μέχρις ότου τακτοποιηθούν τα προαναφερθέντα (συμβάσεις κλπ) μετά από επίσημες ενημερώσεις προς τους επιστημονικά υπεύθυνους.

Το συντομότερο δυνατόν οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους φορείς απασχόλησης και να επιβεβαιώσουν ότι:

α) ο φορέας μπορεί (προϋποθέσεις τ.μ. κλπ) και θέλει να απασχολήσει τον φοιτητή και με τις νέες συνθήκες

β) ο φορέας δεν τελεί σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και λειτουργεί σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα

γ) πότε ακριβώς διέκοψε ο φοιτητής (για το χειμερινό εξάμηνο) και πότε ακριβώς θα είναι εφικτό κατά περίσταση να επανέλθει στην εργασία του ή να ξεκινήσει για την περίπτωση του εαρινού.

Στη συνέχεια οι φορείς θα πρέπει να στείλουν email  όπου θα δηλώνουν υπεύθυνα τα παραπάνω στο email του γραφείου πρακτικής άσκησης του Τμήματος (nutrpractice@gmail.com) , και όπου θα γράφονται επίσης και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες και μετά και από την όποια ενημέρωση προκύψει από τους αρμόδιους, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση

στην Αίθουσα 2 του Zoom

την Tρίτη 12/5/20 ώρα 19.00

όπου καλούνται να συμμετέχουν ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, τόσο εκείνοι που τελείωναν την ΠΑ, όσο και εκείνοι που θα ξεκινούσαν ΠΑ τον Απρίλιο.