Ανακοίνωση για το μάθημα Διατροφική Αγωγή – Αγωγή Υγείας

Η διδασκαλία του μαθήματος ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ του 6ου Εξαμήνου, αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης.