Παράταση της Αναστολής της Διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης μέχρι 10.05.2020

 Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343 (ΦΕΚ 1293/τ. Β’/10-4-2020) για την παράταση ισχύος έως και τις 10.5.2020 της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 (ΦΕΚ 956/τ. Β΄/21.3.2020), περί αναστολής της διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 1293/Β/10-4-2020 αναστολής της Πρακτικής Άσκησης.