Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στον παρακάτω σύνδεσμο: