Αναστολή της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ως και 10/4/2020

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, ενημερώνει τους φοιτητές για τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20021/2020, ΦΕΚ 956/Β/21-3-2020, η οποία μεταξύ άλλων ορίζει και την προσωρινή απαγόρευση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης φοιτητών για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.