Εγγραφή στην πλατφόρμα MOODLE

Παρακαλούνται οι Φοιτητές, να κάνουν εγγραφή στο MOODLE στα μαθήματα που έχουν δηλώσει να παρακολουθούν το τρέχον Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.