Ενημέρωση προς τους φοιτητές

Η ενημέρωση και οι διεκπεραιώσεις των διοικητικών υπηρεσιών θα γίνονται με τρόπο ώστε να είναι ελάχιστες οι επισκέψεις στην Γραμματεία

Οι αιτήσεις για βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτική βαθμολογία κ.λ.π. θα πραγματοποιούνται με email στη Γραμματεία του Τμήματος στο email : info@nutr.ihu.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο